Klasbord Ouderapp

Als communicatiemiddel gebruiken wij als school de Klasbord Ouderapp. Dit is een afgeschermde omgeving waar alleen ouders en leerkrachten van de school de berichten kunnen zien. Inloggegevens worden in een aparte brief gegeven. 
In de app wordt ook gevraagd om de 'privacy instellingen' in te vullen.
Iedere eerste dag van de maand verschijnt de 'Maandbrief'. Hierin wordt algemene informatie over de school gedeeld.
In dezelfde week verschijnt van iedere groep het 'Themanieuws'. Hierin wordt beschreven welk thema centraal staat en wat er aan bod komt in de groep.
Ouders kunnen ook via de app de absentie doorgeven.