Visie

Op De Parel vinden wij dat elk kind zich op zijn eigen niveau moet kunnen ontwikkelen. Samen met de ouders kijken we wat hun kind hiervoor nodig heeft. Leerlingen kunnen bij ons op school elke dag verder opgroeien om succesvol te zijn in de wereld van morgen. In een steeds veranderende wereld is het hebben van kennis en het goed zijn in rekenen en taal misschien niet meer voldoende. We willen kinderen daarom voorbereiden op een wereld waarvan wij nog niet precies weten hoe deze eruit gaat zien.
Een voorwaarde om tot echt leren te komen is dat het fijn is op school. Een school moet een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waarin je je veilig voelt en waar je gewaardeerd wordt. Pas dan kom je echt tot je recht .
Voor een verdere uitwerking van onze visie, missie en onze manier van werken verwijzen wij je naar de schoolgids.

 

De Schooldag

Na het klinken van de schoolbel gaan ’s ochtends alle kinderen naar binnen. We openen de dag gezamenlijk met inspirerende verhalen uit de Bijbel. Vanuit ons geloof streven we naar een respectvolle en vredevolle omgang met elkaar. Want ons onderwijs gaat niet alleen over vaardigheden als lezen en rekenen, maar ook over wat het betekent om mens te zijn.
De Parel is een school met veel unieke personen waarin ieder kind op zijn eigen manier mag schitteren. Samen zijn wij de school. We willen kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Wanneer wij een kind zien uitblinken, op welk gebied dan ook, weten wij dat we het goed doen.
De Parel

De naam van onze school heeft een diepere betekenis. Onze naam betekent dat ieder kind uniek en waardevol is; een parel in Gods hand. Het is ook symbolisch voor de groei die kinderen doormaken in hun tijd op de basisschool. Aan het begin is een parel een zandkorreltje dat in een oesterschelp terechtkomt. De oester legt een glimmend laagje parelmoer om het zandkorreltje, om het glad te maken. 
Jaar na jaar groeit de parel zo verder. Totdat die klaar is om de koesterende schelp te verlaten. Aan het eind van groep 8 zijn de kinderen dan klaar voor de volgende stap en weten dat ze van waarde zijn. Want ieder kind is schitterend!
 

VCO

CBS De Parel is onderdeel van VCO. Dit is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.