Visie

CBS De Parel is een basisschool met een uitgesproken christelijke identiteit. In alles wat we willen uitdragen en hoe we handelen vinden we inspiratie in de Bijbel. Wij geloven dat we als christelijke school een prachtig verhaal te vertellen hebben over hoe je kunt zorgen voor jezelf, voor elkaar en de wereld om ons heen. Leidend hierbij is voor ons het woord: verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijk voor jezelf
Pas als je goed voor jezelf kan zorgen kun je ook goed zorgen voor de ander. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen steeds zelfstandiger worden, leren een eigen mening te vormen en veel succeservaringen beleven. Bij voldoende zelfvertrouwen geloof je dat je veel op eigen kracht aankunt en dat je om kunt gaan met tegenslag. Op CBS De Parel ontdekken de leerlingen wie ze zijn, welke kwaliteiten ze bezitten en waar ze nog verder aan willen werken.

Verantwoordelijk voor elkaar 
Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Wij geloven dat we elkaar nodig hebben, juist omdat iedereen unieke kwaliteiten bezit. Door deze te bundelen bereik je een sfeer waar iedereen leert van elkaar, waar iedereen zich gewaardeerd en gezien voelt en kan schitteren als een parel. Op CBS De Parel ontdekken de leerlingen dat er onderlinge verschillen zijn, leren ze vanuit wederzijds respect te luisteren en te begrijpen.

Verantwoordelijk voor de wereld 
Als leerling, ouder en leerkracht staan we in verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Op school, in ons dorp, in de wereld om je heen, voor nu en in de toekomst. We vinden het daarom belangrijk dat we de leerlingen vaardigheden en kennis bijbrengen die ze hierbij nodig hebben. Als een rijk gevulde rugzak om de wereld te kunnen ontdekken, om iets te kunnen betekenen voor wie op je pad komt.

Verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, samen, ontdekken
en kennis/vaardigheden zijn onze vijf parels. Ze geven ons richting aan de opdracht die wij als school hebben.De Parel

De naam van onze school heeft een diepere betekenis. Onze naam betekent dat ieder kind uniek en waardevol is; een parel in Gods hand. Het is ook symbolisch voor de groei die kinderen doormaken in hun tijd op de basisschool. Aan het begin is een parel een zandkorreltje dat in een oesterschelp terechtkomt. De oester legt een glimmend laagje parelmoer om het zandkorreltje, om het glad te maken. 
Jaar na jaar groeit de parel zo verder. Totdat die klaar is om de koesterende schelp te verlaten. Aan het eind van groep 8 zijn de kinderen dan klaar voor de volgende stap en weten dat ze van waarde zijn. Want ieder kind is schitterend!
 

VCO

CBS De Parel is onderdeel van VCO. Dit is een vereniging voor christelijk basisonderwijs met twintig scholen in Midden- en Oost-Groningen. Samen willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.