Visie op de samenwerking met ouders

Op onze school willen we alle kinderen laten schitteren. Dat lukt ons het beste wanneer we samenwerken met de ouders van onze leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat scholen die nauw samenwerken met ouders, er beter in slagen de kinderen tot optimale ontwikkeling te brengen. Bovendien zijn deze scholen veilige plekken voor kinderen omdat ouders en leerkrachten elkaar kennen. Een goede sfeer is een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien.

Omdat we de samenwerking met ouders belangrijk vinden bestaat er op onze school een regiegroep die regelmatig het gesprek voert over de kwaliteit van de samenwerking. Deze regiegroep heeft geformuleerd wat ouders en school van elkaar mogen verwachten.

De school verwacht van u als ouders:

-dat u respect hebt voor onze christelijke identiteit.

-dat u het ons laat weten als u vragen heeft (of zich zorgen maakt) over uw kind.

-dat u ons op de hoogte houdt van belangrijke zaken met betrekking tot uw kind.

-dat u thuis positief bent over school. Als u kritiek hebt, horen wij (de leerkrachten) dat graag van u. We houden van korte lijnen.

-dat u bereid bent uw kind te helpen met (de planning van) huiswerk.

-en dat u respect toont naar leerkrachten, andere ouders en leerlingen.

Van ons mag u verwachten:

-dat we de christelijke identiteit naleven in woord en daad.

-dat we kwalitatief goed onderwijs geven en een lerende school zijn.

-dat we altijd oprecht het beste voor hebben met uw kind.

-dat we u goed informeren over uw kind.

-en dat wij respectvol omgaan met leerlingen, collega’s en ouders.

Omdat we het contact met ouders belangrijk vinden, werken we aan een laagdrempelige school waar de leerkrachten toegankelijk zijn voor de ouders. Voor de lessen kunt u ons kort even aanspreken. Als u ons wat uitgebreider wilt spreken, maak dan alstublieft even een afspraak met de leerkracht die u wilt spreken.

In de samenwerking met ouders en leerlingen zijn vertrouwen en respect voor ons belangrijke waarden. Ook willen we op liefdevolle wijze en met plezier en enthousiasme omgaan met de kinderen die ons zijn toevertrouwd.