Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die als taak heeft: het helpen van de personeelsleden bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten in en buiten de school, bijvoorbeeld sport- en spelevenementen, kamperen en schoolreis, Sinterklaasfeest, et cetera.
Voor verschillende van deze activiteiten is (veel) geld nodig en daarom probeert het comité op allerlei manieren dit geld binnen te krijgen. De kas van de ouderraad noemen we het schoolfonds. Uit dit schoolfonds worden dus alle activiteiten betaald, ook het schoolkamp voor groep 8 en de schoolreis voor de andere leerlingen.
De ouderraad bestaat uit ongeveer negen personen. Alle ouders kunnen in aanmerking komen om lid te worden. Een lid heeft drie jaar zitting en kan, tenminste als hij nog een kind op school heeft, voor drie jaar herkozen worden.
Wanneer een personeelslid behoefte heeft aan ondersteuning door ouders buiten de ouderraad, dan zoekt een personeelslid zelf contact met één of meer ouders.