Activiteiten

Jaarlijks besteden we aandacht aan de volgende evenementen:

Sinterklaas

Voor kinderen in groep 1 t/m 4 worden cadeautjes gekocht, die worden betaald uit het schoolfonds. Sint en Piet komen een ochtend of middag op school. In de groepen 5 t/m 8 worden voor elkaar cadeautjes gekocht en gedichten en surprises gemaakt.

Kerst

Om het jaar houden we een kerstviering in een kerk. Bij deze avonden zijn ook de ouders en andere familie aanwezig. Het andere jaar houden we op school met alle kinderen een kerstmaaltijd. Vooraf houden we een korte viering of wordt de maaltijd enkele keren onderbroken om te luisteren naar kerstgedichten of -verhalen, naar kerstliederen die worden gespeeld en gezongen, of om samen te zingen.

Pasen

Op de laatste schooldag voor de paasvakantie komen alle kinderen samen voor een paasviering. Soms wordt er dan ook een maaltijd gehouden. Ook hier worden vooral weer veel liederen gezongen.

Schoolreis/Kamp

De groepen 1/2 en de groepen 3 t/m 6 maken in mei/juni een schoolreis per bus (groep 1/2 gaat soms ook met de auto). Het is een ééndaagse reis. De leerlingen van groep 7/8 gaan op een driedaags schoolkamp.

Toernooien

De leerlingen van de hoogste groepen doen mee aan toernooien, die door de plaatselijke sportverenigingen voor de basisscholen in de gemeente worden georganiseerd. Dit kunnen zijn: handbal, voetbal, basketbal en zwemmen.

Avondvierdaagse

In juni nemen we deel aan de avondwandelvierdaagse in Veendam. Inschrijven kan door middel van het strookje vanuit de OHC. De kosten hiervan zijn ongeveer €4,- Een deel van dit geld is bestemd voor drinken en een versnapering onderweg. Deelnemers dragen een t-shirt van school.

Verjaardagen

Het is de gewoonte (dus niet verplicht) dat jarige kinderen hun klasgenoten trakteren. Hou de traktatie eenvoudig! De leerkrachten vieren hun verjaardag op de laatste woensdag van het schooljaar gelijktijdig. We noemen dit dan de juffen- en meesterdag.