Ouderhulpcomité (OHC)

Het OHC (ouderhulpcomité) is een groep ouders die als taak heeft: het helpen van de personeelsleden bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten in en buiten de school, bijvoorbeeld sport- en spelevenementen, kamperen en schoolreis, Sinterklaasfeest, et cetera.
Voor verschillende van deze activiteiten is (veel) geld nodig en daarom probeert het comité op allerlei manieren dit geld binnen te krijgen. De kas van het OHC noemen we het schoolfonds. Uit dit schoolfonds worden dus alle activiteiten betaald, ook het schoolkamp voor de groepen 7 en 8 en de schoolreis voor de andere leerlingen.
Het comité bestaat uit ongeveer negen personen. Alle ouders kunnen in aanmerking komen om lid te worden van dit comité. Een lid heeft drie jaar zitting en kan, tenminste als hij nog een kind op school heeft, voor drie jaar herkozen worden.
Wanneer een personeelslid behoefte heeft aan ondersteuning door ouders buiten het OHC, dan zoekt een personeelslid zelf contact met één of meer ouders. De leerkracht doet dit naar aanleiding van een activiteitenrooster, waarop alle ouders aan het begin van het schooljaar kunnen aangeven bij welke activiteiten ze wel willen helpen.